ls2

A fost Iisus Hristos însurat cu Maria-Magdalena? Mântuitorul a iubit o femeie care a dat naștere copilului lor?

De fapt, adevărata întrebare pe care trebuie să o punem și al cărei răspuns ne va șoca este următoarea:

Ce mesaj ascund Evangheliile gnostice în această privință?

Romanul „Codul lui Da Vinci” conține niște citate de referință (nu complete, însă) atât din Evanghelia după Filip cât și din Evanghelia după Maria, amândouă fiind considerate scrieri apocrife. Să le revizuim:

EVANGHELIA DUPĂ FILIP:

(22) Cele trei Marii (59,6-11)

Au fost trei femei care întotdeauna au pășit alături de Domnul: Maria, maica Sa, sora lui și Magdalena, cea care a fost numită tovarășa Sa. Astfel „Maria” a fost numele surorii, mamei și însoțitoarei Sale.

Conform DEX-ului: ÎNSOȚITÓR s. tovarăș, (livr.) companion, (înv. și pop.) soț, (înv. și reg.) soție, (înv.) petrecător. (~ la un drum.)

Nu știm încă ce sinonim să atribuim termenului „Însoțitoare”, dar încep să apar întrebări. Să vedem mai departe ce stă scris în EVANGHELIA DUPĂ FILIP:

 (42) Iisus și Maria Magdalena.

Pilda cu cei aflați în beznă (63,30-64,9)

Iar însoțitoarea [Mântuitorului este] Maria Magdalena. […a iubit-o] pe ea mai mult decât pe [toți] ucenicii. [Și] pe ea, El a sărutat-o [chiar] pe […]. Ceilalți [ucenici…]. Și ei I-au zis: „De ce o iubești pe ea mai mult decât pe noi toți?” Mântuitorul le-a răspuns astfel: „De ce nu vă iubesc pe voi așa cum o iubesc pe ea?”. Când un om orb și unul care vede stau laolaltă în beznă, nu nimic nu se deosebesc unul de celălalt. Dar când lumina vine, atunci cel ce vede va zări lumina, pe când cel orb tot în beznă va rămâne.

Acesta este un fragment bulversant, de fapt piatra de temelie a ipotezei lui Dan Brown. Și totuși, ce vrea să spună Mântuitorul prin: „De ce nu vă iubesc pe voi așa cum o iubesc pe ea?” și cum se leagă aceasta de pilda cu cei aflați în beznă?

Ar putea oare să se refere la faptul că Maria-Magdalena este cea care vede lumina, în vreme ce ucenicii sunt cei orbi? De aceea Mântuitorul o iubește într-un alt mod decât pe discipoli? Și de ce ar fi fost ucenicii Săi geloși pe o relație dintre un bărbat și o femeie?

Să vedem ce scrie în EVANGHELIA DUPĂ MARIA:

 

(…………………)

„Deci, mergeți și propovăduiți

Evanghelia Împărăției.

Nu puneți nicio sarcină dincolo

de ce v-am spus,

și nu dați

nicio lege precum fac judecătorii,

ca nu cumva voi înșivă să fiți siliți de aceasta.”

 

După ce a spus acestea, El a plecat.

Ei s-au mâhnit,

și au plâns tare,

spunând:

„Cum vom merge la Neamuri,

(și cum vom vesti) Evanghelia

Împărăției Fiului Omului?

Dacă pe El nu L-au cruțat,

cum de ne voi ierta pe noi?”

 

Atunci Maria s-a sculat în picioare,

i-a salutat pe toți,

și a zis fraților ei:

„Nu plângeți,

Nu vă întristați,

și nu fiți șovăielnici,

căci harul Său fi-va

totdeauna cu voi,

și vă va ocroti.

Ci mai degrabă să lăudăm măreția Sa,

Căci El ne-a învățat pe noi

și oameni ne-a făcut.”

 

Când Maria a spus lucrurile acestea,

ea a întors inimile lor către Bine,

și ei au început să vorbească cuvintele

Mântuitorului.

Petru i-a spus Mariei:

„Soră, noi știm că Mântuitorul

te-a iubit mai mult

decât pe toate celelalte femei.

Spune-ne nouă vorbele Mântuitorului,

pe care tu ți le amintești,

și pe care tu le cunoști,

dar pe care noi nu le-am auzit.”

(………………………………)

După ce Maria a grăit astfel,

a tăcut,

căci acestea au fost [cuvintele]

pe care Mântuitorul i le-a spus.

Dar Andrei a zis

grăind fraților săi astfel:

„Spuneți ceea ce vreți să spuneți

despre vorbele pe care ea le-a rostit.

Eu nu cred că Mântuitorul

i-a spus acestea.

Căci învățăturile acestea,

cu siguranță sunt cugetări ciudate.”

Petru a răspuns și el zicând aceleași lucruri.

El i-a întrebat despre Mântuitorul:

„Oare într-adevăr a vorbit El în taină

cu o femeie, fără știrea noastră

și nu deschis (nouă)?

Să ne întoarcem către ea și să o ascultăm?

De ce a ales El să-i vorbească ei nu nouă?

Atunci Maria a plâns și i-a zis lui Petru:

„Fratele meu Petru,

ce cugeți oare?”

Socoți că eu gândesc aceste lucruri

în inima mea,

sau că spun vorbe mincinoase

despre Mântuitorul?”

Levi a vorbit zicând către Petru:

„Petru, tu întotdeauna ai avut firea aprinsă.

Acum te văd luptând împotriva

acestei femei,

ca împotriva unui vrăjmaș.

Dar dacă Mântuitorul a făcut-o vrednică,

Cine ești tu să o disprețuiești?

Firește, Mântuitorul o cunoaște prea bine

De asta a iubit-o pe ea mai mult decât pe noi.

(…………………..)

 

A fost necesar să adaug aici o bună parte din Evanghelia după Maria, pentru a-mi putea prezenta punctul de vedere. Cei interesați, pot procura Evangheliile gnostice online sau din librării și chiar le recomand, întrucât, sunt extrem de interesante. Dar acum mă voi axa numai pe o singură problemă:

Maria-Magdalena. Cine a fost ea cu adevărat și de ce a fost importantă pentru Iisus Hristos?

 Avem tendința cultivată de a atribui oricărei relații dintre un bărbat și o femeie o natură fizică, sexuală. Funcția reproductivă a fost și este prioritatea oricărei specii, întrucât ajută la perpetuarea acesteia. Aici apare următoarea întrebare:

De ce tocmai Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ar fi avut nevoie să lase urmași pe pământ când misiunea Sa era cu totul alta și cu mult mai importantă? Este clar că adepții teoriei lui Dan Brown anulează însuși caracterul divin al lui Hristos. Veți înțelege imediat despre ce vorbesc.

Iubitorii de intrigă preferă să creadă că între Iisus și Maria-Magdalena a existat o relație sexuală. Este mai incitantă versiunea asta, desigur.

De fapt, lucrurile sunt simple pentru cei care încearcă să păstreze în intimitatea inimilor lor credința în Hristos, ca Fiu al lui Dumnezeu. De aceea propun un scenariu simplu, pueril, care, spre deosebire de cel al lui Dan Brown care nu face decât să-i bulverseze pe necunoscători și pe cei slabi de înger, va limpezi viziunea chiar asupra evoluției lumii. Trebuie să menționez că aceasta este o teorie personală, pur subiectivă. Până la urmă, totul constă în măsura credinței fiecăruia. Este un război între rațiune și sentiment și fiecare este liber să aleagă, într-un final.

 Să zicem că prin însoțitoare, ne referim la companion de drum, de călătorie. Maria-Magdalena a fost o femeie cu o bogăție spirituală aparte care s-a alăturat discipolilor lui Iisus. Fiind singură între ceilalți bărbați, a avut parte de o atenție diferită din partea Învățătorului care a văzut dincolo de trupul său; i-a văzut sufletul, i-a înțeles intelectul ce-i fusese suprimat prin educație din pricina ghinionului de a se fi născut femeie. Căci trăiau în era unui sistem patriarhal dur, unde numai bărbații aveau un cuvânt de spus. Ca atare, Petru se simte indignat când o aude pe Maria spunând cuvintele Mântuitorului, cuvinte pe care ei nu le-au auzit. Iisus acordase suficientă atenție și importanță unei femei, încât să i se adreseze între patru ochi. Dacă în locul Mariei ar fi fost unul dintre ucenici, nimeni nu ar fi zis nimic. De ce ea ar fi fost mai prejos decât un bărbat? Pentru că nu era.

 A promovat Iisus egalitatea sexelor? Asta am deduce din Evanghelia după Maria. Și ne întrebăm:

Care ar fi fost statutul femeii de-alungul istoriei dacă o astfel de scriere, considerată azi apocrifă, nu ar fi fost dată uitării, ci introdusă în Biblie de la bun început? Răspunsul ar fi foarte lung.

Acesta ar fi adevăratul Cod al lui Da Vinci, dacă ar exista unul în acest sens, în orice caz.

Dacă, în pictura Cina cea de Taină, la dreapta lui Iisus, stă într-adevăr o femeie considerată a fi Maria-Magdalena, acest fapt nu s-ar fi datorat faptului că ei doi aveau o relație de natură sexuală (reliefată prin forma de uter dintre ei doi), ci pentru că o considera demnă de a-i sta alături. Asta numai în cazul în care, însuși Da Vinci milita pentru egalitatea sexelor și nu pentru anularea divinității lui Hristos.

Reclame